MainTest analüüsid

      

MainTest analüüsid: kasutuses olevate määrdeainete korrapärane testimine toob majanduslikku kasu.

Tõbedest hoidumine on oluliselt lihtsam tee, kui hilisem haiguste diagnoosimine ning ravi.
 
Analoogne väide kehtib ka erinevate määrimist vajavate masina- või mootoriosade kohta.
 
Meie koostööpartneri laboratooriumis Taanis viiakse läbi ligikaudu 14 000 õli analüüsi aastas ning vastavuses rahvusvaheliste standarditega testitakse süstemaatiliselt õliproove kogu maailmast.
 
                     MainTest tutvustav video                                          Texaco MainTest analüüsid
 
Analüüs annab täieliku pildi nii süsteemi kui ka määrdeaine hetkeolukorrast, juhtides tähelepanu võimalikele probleemidele ning vigadele süsteemi töös. Analüüsitulemuste alusel saab õigeaegselt planeerida parandustöid ning sellega vältida seadmete purunemist. Määrdeaineid regulaarselt analüüsides ning erinevate parameetrite muutusi pikemaajaliselt jälgides on võimalik leida üles probleemkohad ning paika panna tegevuskava. Esmase analüüsi eesmärk on saada algteadmised, et iga järgneva analüüsi tulemuste alusel juba teha otsuseid. Analüüsitulemuste alusel ei ole võimalik anda hinnangut määrdeaine tulevase tööea kohta.
 
Analüüsi tulemused nagu ka kommentaarid ja soovitused edastatakse tellijale mõne päeva jooksul.
 
MainTest nime all pakume erinevaid analüüsipakette:
  • TexChek – mootoriõlid ning transmissiooniõlid (s.h. autonduses ning tööstusseadmetes kasutatavad)
  • CoolChek – külmutusseadmete kompressorites kasutatavad õlid
  • GeoChek – gaasimootoriõlid
  • CleanChek – hüdraulikavedelike ning tööstusseadmete ülekandeõlid (ISO 4406/NAS 1638)
  • GlycolChek- jahutusvedelikud
 
Vajadusel on võimalikud ka spetsiaalanalüüsid.
  

 
Proovi hind, EEK
Komplekt (sisaldab 5 proovi), EEK
TexChek
850,00
4 250,00
GeoChek
1 015,00
5 075,00
CoolChek
1 100,00
5 500,00
CleanChek
1 235,00
6 175,00
GlycolChek
1 100,00
5 500,00
Spetsiaalanalüüs
 
sõltuvalt analüüsist
                                                                                            Texaco MainTest laboratoorium