LPG Compressor Oil

Täissünteetiline polüalküülglükoolil gaasikompressoriõli suletud kompressorsüsteemidele, mis kasutavad metaani, etaani, propaani, butaani, etüleeni, propüleeni, butadieeni, ammoniaaki, vinüülkloriide ja kuivi inertgaase.
Ei tohi segada mineraaõlidega või teist tüüpi sünteetiliste õlidega.

OEM heakskiidud/spetsifikatsioonid:
  • Howden
  • Linde
  • Sulzer Burckhardt A.G
  • Winterthur K-type